Aangepast sporten

Sportservice provincie Utrecht geeft op het gebied van aangepast sporten in de provincie Utrecht ondersteuning en advies aan sportverenigingen, organisaties en aan mensen met een beperking. Aangepast sporten is er voor iedereen met een beperking, waarbij het kan gaan om een lichamelijke, verstandelijke, auditieve, visuele, chronische beperking of stoornis binnen het autismespectrum. Helaas zijn er veel mensen met een beperking die niet aan sport doen, maar dit wel zouden willen. Het aangepast sporten laat zich niet beperken door een beperking en helpt u graag verder!

Aangepast sporten - BocciaVoor wie is het aangepast sportaanbod?
Aangepast sporten is er voor iedereen met een beperking, waarbij het kan gaan om een:

 • lichamelijke beperking
 • verstandelijke beperking
 • auditieve beperking
 • Visuele beperking
 • Chronische aandoening
 • Autisme

Ook mensen met een combinatie van bovengenoemde beperkingen behoren tot de doelgroep voor het aangepast sporten. Daarnaast iedereen die afhankelijk is van het aangepast sportaanbod.

Wat doet de consulent aangepast sporten voor u?
De consulent aangepast sporten vervult een spilfunctie binnen het aangepast sporten in de regio. Het doel is het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren. 

Doelgroepadvisering

 • Persoonlijk sportadvies geven
 • Doorverwijzen en begeleiden van mensen met een beperking
 • Adviseren en ondersteunen bij het aanvragen van een sportvoorziening, zoals een sportrolstoel, handbike, zitski of prothese.
 • Adviseren en ondersteunen bij sportgerelateerde vragen over bijvoorbeeld financiën en vervoer.

Verenigingsadvisering

 • Het begeleiden en ondersteunen van (vrijwillig) kader van (sport)organisaties die een aangepast sportaanbod hebben of willen starten
 • Promotie
 • Deskundigheidsbevordering
 • Advisering bij subsidie en sponsoraanvragen

Netwerk

 • Afstemming met revalidatiecentra en revalidatieafdelingen
 • Samenwerking en overleg met diverse organisaties zoals
  - Gemeenten
  - Gehandicaptensport Nederland
  - MEE
  - Patiëntenverenigingen en belangenorganisaties
  - Speciaal Onderwijs (ZMLK, mytyl en tyltyl onderwijs)
  - Dagopvang en woonvoorzieningen voor mensen met een beperking

PR & Voorlichting

 • Nieuwsbrief Aangepast Sporten
 • Website, Twitter en Facebook
 • Maand van het Aangepast Sporten
 • Sport- en Beweegwijzer
 • Deelname aan informatiemarkten
 • Centrale loketfunctie
 • Opstellen en verspreiden van persberichten
 • Totaal sportoverzicht

Meer informatie voor:

Een beperking?
Heeft u een beperking en wilt u weten welke mogelijkheden er voor u zijn? Neem dan eens een kijkje op de speciale website voor aangepast sporten!
Meer informatie?


Sandra
van Wijhe-Faase

Telefoon:
030-2099998
e-mail

Sportzoeker