Over Sportservice provincie Utrecht

Onze missie is om positieve verandering teweeg te brengen binnen onze samenleving op het vlak van mentale en fysieke gezondheid en sociale samenhang door sport en bewegen voor iedereen toegankelijk te maken en faciliteren.

Dat doen wij als service-, advies- en organisatiebureau in opdracht van clubs, verenigingen, overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Maar ook direct voor eindgebruikers door op eigen initiatief door sport- en beweegactiviteiten, platforms en evenementen op te zetten.

Lokale kantoren
Voor onderstaande gemeenten voeren wij in samenwerking met de gemeenten het lokale sportbeleid uit. 

Sportservice Nederland
Sportservice provincie Utrecht maakt samen met Sportservice Noord-Holland en Sportservice Zuid-Holland onderdeel uit van koepelorganisatie Sportservice Nederland. Door deze krachtenbundeling in de Randstad hebben wij ons ontwikkeld tot een moderne, vraaggerichte ondersteuningsorganisatie voor sport en bewegen met een grote betrokkenheid bij de samenleving.

Meer info >>

Sportkracht12
Sportservice provincie Utrecht is ook aangesloten bij Sportkracht12. Dit is het landelijk dekkend loket van 12 provinciale sportorganisaties, die vraaggestuurde projecten lokaal uitvoeren op het gebied van sportbeleid, sportstimulering en gezondheid. De gebundelde kennis, ervaring en netwerken maken Sportkracht12 tot een krachtige schakel tussen de landelijke en lokale sportwereld.

Meer info >>

Olympisch Netwerk Midden Nederland
Samen met Vereniging Sport Utrecht (VSU) vormt Sportservice provincie Utrecht het Olympisch Netwerk Midden Nederland (ONMN). Het ONMN maakt samen met 13 andere netwerken deel uit van het Olympisch Netwerk van NOC*NSF. Waar Sportservice Provincie Utrecht zich op de breedtesport in de provincie Utrecht richt, richt de VSU zich op de breedtesport in de stad Utrecht en topsport in de provincie Utrecht.

gearchiveerd onder:
Volg ons