Onderdelen

U bent hier: Home - Organisatie - Nieuws - Succesvolle voorlichtingsbijeenkomst Grenzeloos Actief

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Succesvolle voorlichtingsbijeenkomst Grenzeloos Actief

Op maandag 12 juni vond in Bilthoven de voorlichtingsbijeenkomst Grenzeloos Actief plaats. De bijeenkomst was bedoeld voor beleidsambtenaren sport en WMO. Het was de aftrap voor de uitrol in de provincie Utrecht. Het sport- en beweegbeleid Grenzeloos Actief is opgezet om een landelijk dekkende structuur en passend sport- en beweegaanbod te creëren, waarbij iedereen in Nederland met een beperking de mogelijkheid heeft om te sporten en bewegen. Hierbij is samenwerking tussen lokale en regionale partijen van groot belang. 

De bijeenkomst werd ingeleid door Antoine de Brouwer. Hij is werkzaam voor Sportservice Noord-Brabant en zit namens Sportkracht12 (waar Sportservice provincie Utrecht ook onderdeel van is) in de projectgroep van Grenzeloos Actief. De projectgroep bestaat naast Sportkracht12 verder uit VSG, NOC*NSF en MEE. Antoine gaf een toelichting op de ondersteuning van gemeenten voor het opzetten, uitbreiden en versterken van regionale samenwerkingsverbanden en het aanvragen van het stimuleringsbudget.

Stimuleringsbudget
In veel regio’s wordt al jaren samengewerkt op het gebied van sport en bewegen voor mensen met een beperking. Het stimuleringsbudget kan in dat geval worden ingezet om de samenwerking uit te breiden en te versterken, bijvoorbeeld met partners in de zorg, revalidatie, welzijn of onderwijs. In andere regio’s kan het in eerste instantie gaan om mensen en organisaties bij elkaar te brengen die zich richten op sport- en bewegen voor mensen met een beperking.

Regionale samenwerking
Sandra van Wijhe-Faase van Sportservice provincie Utrecht (procesbegeleider om te komen tot een aanvraag) schetste een beeld van de huidige situatie in de provincie. Sportservice provincie Utrecht ondersteunt gemeenten om te komen tot een aanvraag voor het stimuleringsbudget. Omdat de situatie in de provincie Overijssel vergelijkbaar is met die van de provincie Utrecht gaf Cindy Oosterga van Sportservice Overijssel een boeiende presentatie over ‘het proces van regionale samenwerking’ in de provincie Overijssel. Hierbij sprak zij over het opzetten en het uitbreiden van regionale samenwerking met meerdere gemeenten, rekening houdend met individuele wensen van gemeenten en het betrekken van buurtsportcoaches. Daarna gingen de aanwezige gemeenten uiteen per WMO regio om gezamenlijk tot een start van een plan te komen. 

Intentie
De aanwezige WMO regio’s Lekstroom, Zuid-Oost Utrecht en Eemland hebben allen aangegeven de intentie te hebben tot een samenwerkingsverband aangepast sporten te komen. De aankomende periode stellen zij gezamenlijk een plan op. Het bestaande regioverband Utrecht-West bekijkt op welke wijze zij haar netwerk aangepast sporten kan versterken.

Stimuleringsbudget voor sportaanbieders
NOC*NSF biedt vanuit het programma Grenzeloos Actief een subsidie aan voor sportverenigingen met een aangepast sportaanbod. Dit budget is bedoeld om het aanbod te versterken en/of uit te breiden.

Meer informatie
Voor meer informatie over het programma en de stimuleringssubsidie voor sportaanbieders: www.grenzeloos-actief.nlGemeenten en sportaanbieders uit de provincie Utrecht die vragen hebben over de stimuleringsbudgetten en de aanvraagprocedure kunnen contact opnemen met Sandra van Wijhe-Faase van Sportservice provincie Utrecht via sandra.van.wijhe@sportserviceprovincieutrecht.nl of 030 – 209 99 98

Volg ons