Onderdelen

U bent hier: Home - Organisatie - Nieuws - SVP De Baanbreker uit IJsselstein sluit aan bij Special Heroes

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

SVP De Baanbreker uit IJsselstein sluit aan bij Special Heroes

Met ingang van dit schooljaar is  SVP de Baanbreker aangesloten op het Special Heroes programma, met als doelstelling om sport en bewegen, na afloop van de twee jarige projectperiode, structureel in hun beleid verankerd te hebben. Samen met verenigingen, sportaanbieders en lokale overheden zorgt de school voor praktijkonderwijs ervoor dat hun leerlingen in aanraking komen én blijven met verschillende sporttakken. Sport en bewegen geeft namelijk juist deze kinderen en jongeren meer zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid en meer sociale interactie. Zo komen ze zelf in beweging, kunnen ze zelf een activiteit kiezen en zich ontwikkelen, zodat ze in staat zijn een gezonde en actieve leefstijl te organiseren.

Sport en bewegen bij De Baanbreker
De Baanbreker is met haar vrijetijdsprogramma al actief op dit vlak, maar wil via de Special Heroes methodiek de sportparticipatie onder haar leerlingen vergroten. “Wij brachten sport en bewegen al onder de aandacht bij onze leerlingen, maar zien een enorme toegevoegde waarde in het Special Heroes programma met inzet van lokale aanbieders bij binnenschoolse, naschoolse en buitenschoolse lessen”, aldus teammanager Roel Warmolts. “Ook het in kaart brengen van de huidige sportparticipatiegraad en nog belangrijker de sportwensen van leerlingen, stelt ons in staat, om samen met Special Heroes, leerlingen ook daadwerkelijk naar geschikt aanbod te kunnen begeleiden. We hebben net binnenschoolse clinics boksen van CFA IJsselstein afgesloten, en leerlingen hebben via het Vrijetijdsprogramma clinics voetbal bij IJFC en hockey bij IJsseloever gevolgd. De leerlingen waren erg enthousiast.” Namens Special Heroes is Sandra van Wijhe-Faase van Sportservice provincie Utrecht, actief als regioprojectleider op deze school. “De Baanbreker is één van de eerste praktijkonderwijsscholen die in de regio Utrecht aan het programma deelneemt. We hopen in de provincie binnenkort nog veel meer scholen te verwelkomen als deelnemer aan Special Heroes.”

Over Special Heroes
Special Heroes wil met haar programma leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en praktijkscholen toeleiden naar een structurele vrijetijdsbesteding op het gebied van sport en cultuur. Sport en cultuur zorgen niet alleen voor verbetering van fysieke fitheid, maar ook voor meer zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid en meer sociale interactie. Daarmee zijn sport en cultuur ook van waarde om de maatschappelijke participatie en ontwikkeling van kinderen en jongeren met een beperking te versterken. Het programma biedt een meer gedifferentieerd aanbod voor de doelgroep, trainers worden opgeleid, vakdocenten worden ondersteund bij het opbouwen van een (sport)infrastructuur en er wordt naar maatwerk gekeken voor belemmerende factoren (zoals vervoer en geen of gebrek aan mogelijkheden voor sport en cultuur in de eigen omgeving).

In de periode 2009-2015 hebben 380 scholen deelgenomen aan Special Heroes Sport en daarvan heeft ca 80% sport en bewegen (onder de naam Special Heroes) duurzaam in het beleid verankerd. De sport- en beweegparticipatie steeg met 12-15 %. Meer dan 500 (sport)verenigingen zijn al bij het programma betrokken. Na de successen op veel (V)SO scholen en de daarmee groeiende bekendheid van het programma is er een grotere vraag ontstaan vanuit SBO en Praktijkscholen om ook daar de methodiek van Special Heroes Sport in te zetten en daarnaast een vraag om de methodiek ook voor kunst en cultuur in te zetten (Special Heroes Art).

Meer informatie
Meer informatie over Special Heroes en de mogelijkheden in de provincie Utrecht is te verkrijgen bij Sandra van Wijhe-Faase, regionaal projectleider svanwijhe@specialheroes.nl

Volg ons